Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe stają się w naszym kraju coraz bardziej popularną formą ochrony życiowego dorobku. Polisa zapewni nam zabezpieczenie naszego majątku (domu, mieszkania) w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak: pożar, powódź, huragan, kradzież z włamaniem czy rabunek.

Ubezpieczeniem mogą być objęte: dom jednorodzinny (albo letniskowy) a także garaż lub inny budynek stojący na posesji, ogrodzenie posesji lub lokal mieszkalny (albo stałe elementy lokalu mieszkalnego). Ochrona obejmuje też ruchomości domowe.

Ubezpieczenie obejmuje aż 19 różnych zdarzeń, a dodatkowo może zostać rozszerzone o odpowiedzialność za kradzież z włamaniem, rabunek i dewastację.

Warta Dom Komfort+ obejmuje wszystkie ryzyka standardowej polisy (np. pożar, powódź, kradzież itp.) oraz wszystkie inne, które nie zostały wyraźnie wyłączone w umowie. Taka formuła (tzw. all risks) ułatwi Ci zrozumienie jaki jest zakres udzielanej ochrony i dochodzenie swoich praw po wypadku.